Skip to main content

Culture and Creativity

Knygos ir leidyba

A woman relaxing on a sofa with a book

Leidybos sektorius yra vienas stambiausių Europos kultūros pramonės sektorių, kurio bendra rinkos vertė – 36–38 mlrd. EUR. Remiantis 2018 m. Europos leidėjų asociacijų federacijos ataskaita, visoje knygų vertės grandinėje (įskaitant autorius, knygų pardavėjus, spaustuves, dizainerius ir kt.) dirba daugiau kaip pusė milijono žmonių. Europos knygų sektorius yra nepaprastai turtingas ir įvairus – jame kasmet skelbiama daugiau kaip 500 000 leidinių.

Tačiau daug europietiškų knygų europiečiams neprieinamos. Pagrindinės priežastys – kalbinis ir geografinis rinkų susiskaidymas ir knygų anglų kalba dominavimas – jos sudaro 80–90 proc. Europoje prieinamų vertimų. Daugelio Europos šalių literatūra per retai verčiama į kitas kalbas. Todėl daug Europos skaitytojų negali mėgautis Europos literatūros turtingumu ir įvairove.

Knygų sektorius taip pat nukentėjo dėl lėto prisitaikymo prie skaitmeninių technologijų ir nuolatinio literatūros skaitymo mažėjimo.

COVID-19 krizė dar labiau sustiprino šias tendencijas ir būtinybę remti knygų sektoriaus atsigavimą ir konkurencingumą.

Europos Sąjunga remia knygų sektorių toliau nurodytomis finansavimo, dialogo, reglamentavimo ir politikos formavimo priemonėmis.

Parama knygų sektoriui pagal programą „Kūrybiška Europa“

Pagrindiniai programos „Kūrybiška Europa“ tikslai – didinti literatūros sklaidą Europoje, įvairinti Europos knygų auditoriją ir didinti leidybos sektoriaus konkurencingumą.

Parama literatūros vertimui

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ leidėjams teikiamas bendras finansavimas, siekiant skatinti knygų vertimą ir leidybą, visų pirma iš mažiau paplitusių kalbų. Finansinė parama padengia ne tik 50 proc. vertimo išlaidų, bet ir platinimą bei populiarinimą platesnei auditorijai. Dauguma populiarinimo renginių (autorių viešnagės, festivaliai, skaitymai) organizuojami bendradarbiaujant su knygų pardavėjais, bibliotekomis ar literatūros festivaliais, kuriais stiprinama vietos ir (arba) nacionalinė knygų ekosistema.

Nuo programos pradžios buvo atrinkta daugiau kaip 320 Europos leidėjų projektų, kad būtų išversta ir populiarinama daugiau kaip 2 700 knygų 41 Europos kalba. Kalbų ir žanrų įvairovė visiškai atspindi Europos literatūros kalbinę ir kultūrinę įvairovę.

Bendradarbiavimas ir kūrinių populiarinimo platforma

Be literatūros vertimų rėmimo, pagal programą bendrai finansuojami įvairūs bendradarbiavimo ir platformų projektai. Toliau nurodyti buvę arba vykdomi projektai – tai pavyzdžiai, kaip pagal programą „Kūrybiška Europa“ remiamas knygų sektorius visoje knygų vertės grandinėje nuo autoriaus iki skaitytojo:

 • talentų ugdymas; CELA (kylančių literatūros kūrėjų tinklas) moko ir jungia 30 kylančių autorių, 80 kylančių vertėjų ir 6 kylančius literatūros specialistus – taip suteikiama daugiau galimybių mažoms kalboms ir skatinami pokyčiai;
 • populiarinimas ir platinimas internete; „Europos komiksai“ yra visos Europos skaitmeninis projektas, kurį valdo 13 Europos komiksų leidėjų iš 8 Europos šalių. Juo prisidedama prie Europos komiksų ir grafinių novelių populiarinimo ir plėtojimo keliais veiksmais:
  • kuriant kolektyvinį skaitmeninį katalogą,
  • rengiant autorių keliones ir renginius visoje Europoje ir Šiaurės Amerikoje,
  • sukuriant komiksų skaitytojams ir specialistams skirtą interneto svetainę; 
 • poezijos populiarinimas; 2017 m. sukurta platforma „Versopolis“ išaugo ir dabar apima 23 poezijos ir literatūros festivalius įvairiose Europos šalyse. Iš viso juose populiarinti daugiau kaip 200 poetų, rašančių 32 Europos kalbomis, interneto svetainėje paskelbta daugiau kaip 1 800 jų eilėraščių;
 • įmonių tarpusavio tinklų kūrimas; projektas ALDUS (Europos knygų mugių tinklas) yra tarptautinis didžiausių knygų mugių pasaulyje (Frankfurto ir Bolonijos), kelių nacionalinių mugių ir leidybos asociacijų tinklas, kurio galutinis tikslas – toliau profesionalizuoti sparčiai besikeičiančią Europos leidybos aplinką;
 • auditorijos įtraukimas; SILO (socialiai įtraukios literatūros veiklos) tikslas – užtikrinti, kad kitų Europos šalių literatūra taptų prieinama visiems. Septynių šalių organizacijos tiesiogiai bendradarbiauja su piliečiais, įtraukdamos pabėgėlius, ligoninės pacientus, jaunimą, kalinius, vidurinių mokyklų moksleivius ir vyresnio amžiaus žmones, kad galėtų pateikti literatūrą miestų pakraščiuose, ligoninėse ir bet kur kitur, kur reikia gerų istorijų;
 • skaitymas ir švietimas; projektu READ ON (jaunimo skaitymas laisvalaikio, pasiekimų ir tobulėjimo tikslais) siekiama didinti jaunimo domėjimąsi literatūra ir pritraukti jų dėmesį puoselėjant skaitymo džiaugsmą, kartu pasitelkiant skaitmeninius įgūdžius. Pagal projektą, kurį sudaro šešių šalių partnerystė, organizuojami renginiai mokyklose, paauglių festivaliuose, baruose, kitose neformaliose vietose ir siūlomi interneto sprendimai, kad jaunimas susipažintų su knygomis. Sparčiai kintanti skaitmeninė visuomenė yra ne priešas, o būdas toliau ugdyti jaunuolių skaitymo įgūdžius, kurių jiems reikės, kad jų akademinis, socialinis ir profesinis gyvenimas ateityje būtų sėkmingas.

Ko tikimasi iš kitos programos „Kūrybiška Europa“ (2021–2027 m.)?

Europos Komisija nusprendė padidinti savo paramą knygų sektoriui pagal būsimą programą „Kūrybiška Europa“, skiriant daugiau lėšų knygų vertimui ir populiarinimui ir teikiant tikslinę paramą sektoriui, kad pagerintų mokymą, profesionalizaciją ir tinklaveiką knygų srityje.

Europos Sąjungos literatūros premija

Europos Sąjungos literatūros premija (EUPL) atkreipiamas dėmesys į šiuolaikinės Europos grožinės literatūros kūrybiškumą ir turtingumą. Taip skatinama literatūros sklaida Europoje ir skatinamas domėjimasis nenacionaliniais literatūros kūriniais.

Premijos skyrimą organizuoja Europos rašytojų tarybos, Europos leidėjų asociacijų federacijos ir Europos ir tarptautinės knygų platintojų federacijos konsorciumas, remiamas pagal programą „Kūrybiška Europa“. Nuo 2008 m., kai premija buvo įteikta pirmą kartą, naujas rinkas pasiekė 135 kylantys autoriai iš 41 Europos šalies, nes jų kūriniai buvo išversti į kelias kalbas.

Dialogas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais

Komisija nuolat palaiko dialogą su šiuo sektoriumi ir neseniai įsteigė atvirojo koordinavimo metodo grupę daugiakalbystės ir vertimo klausimais, kurios tikslas – teikti rekomendacijas, kaip pagerinti kūrinių sklaidą Europoje ir sustiprinti vertimo sektorių.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.