Skip to main content

Culture and Creativity

Bøger og udgivelser

A woman relaxing on a sofa with a book

Forlagsvirksomhed er en af Europas største kulturbrancher med en samlet estimeret markedsværdi på 35-38 mia. euro. Hele værdikæden bag en bogudgivelse (forfatter, boghandlere, trykkerier, designere osv.) anslås at beskæftige over en halv million mennesker ifølge en rapport fra sammenslutningen af europæiske forlæggere fra 2018. Der udgives over 500.000 titler årligt, og den europæiske forlagsbranche spænder utroligt bredt og rummer stor mangfoldighed.

Mange af de bøger, der udgives i Europa, er imidlertid ikke tilgængelige for alle europæere. Hovedårsagerne er den sproglige og geografiske fragmentering af markederne, og at de fleste bøger bliver skrevet på engelsk, som samtidig udgør 80-90 % af de tilgængelige oversatte værker i Europa. Litteratur fra mange europæiske lande bliver alt for sjældent oversat til andre sprog. Derfor har mange europæiske læsere ikke adgang til den rigdom og mangfoldighed, som den europæiske litteratur byder på.

Forlagsbranchen har også været præget af en langsom tilpasning til den digitale teknologi og af, at stadig færre læser bøger.

COVID-19-krisen har forstærket tendenserne og gjort det endnu mere nødvendigt at støtte en genopretning og styrke forlagsbranchens konkurrenceevne.

EU støtter forlagsbranchen via en række værktøjer og politiske tiltag, herunder finansiering, lovgivning og dialog.

Støtte til forlagsbranchen under programmet Et Kreativt Europa

De vigtigste målsætninger for programmet Et Kreativt Europa er at fremme udgivelsen af litteratur i Europa, skabe et bredere læserpublikum for de europæiske udgivelser og styrke forlagsbranchens konkurrenceevne.

Støtte til litteraturoversættelse

Programmet Et Kreativt Europa tilbyder medfinansiering til forlag for at tilskynde til, at flere værker oversættes og udgives, især fra de smalle sprog. Den finansielle støtter dækker 50 % af omkostningerne til oversættelse, distribution og markedsføring over for en større målgruppe. De fleste af markedsføringsaktiviteterne (forfatterbesøg, festivaller og oplæsninger) bliver arrangeret i samarbejde med boghandlere, biblioteker og litteraturfestivaller for at styrke de lokale og nationale litteraturøkosystemer.

Siden programmets start er over 320 projekter, som forlagene i Europa har foreslået, blevet udvalgt, og over 2.700 bøger fra hele Europa er blevet oversat fra 41 forskellige sprog og markedsført. Den brede udvalg af sprog og genrer afspejler den sproglige og kulturelle mangfoldighed, som litteraturen i Europa repræsenterer.

Samarbejde og platform til markedsføring af værkerne

Ud over støtten til oversættelse af litteratur medfinansierer programmet også forskellige samarbejdsprojekter og platforme. De følgende afsluttede eller igangværende projekter illustrerer, hvordan Et Kreativt Europa støtter forlagsbranchen gennem hele værdikæden fra forfatter til læser.

 • Talentudvikling: CELA (Connecting Emerging Literary Artists) er et netværk, der tilbyder uddannelse til 30 nye forfattere, 80 nyetablerede oversættere og 6 nye forlag for at skabe nye muligheder for de smalle sprog og forandringer i branchen.
 • Markedsføring og distribution på internettet: European comics er et europæisk, digitalt ventureselskab, der drives af 13 europæiske tegneserieforlag fra 8 lande i Europa. Projektet bidrager gennem en række projekter til markedsføring og udvikling af europæiske tegneserier og grafiske romaner
  • udvikling af et fælles digitalt katalog
  • tilrettelæggelse af forfatterturneer og arrangementer i Europa og Nordamerika
  • oprettelse af en hjemmeside specielt til tegneserielæsere og branchefolk 
 • Markedsføring af poesi: Platformen Versopolis, der blev etableret i 2017, er vokset gennem årene og omfatter nu 23 poesi- og litteraturfestivaller i Europa. Platformen står bag markedsføringen af over 200 digtere fra 32 forskellige sprogområder, og over 1.800 af deres digte er blevet udgivet på hjemmesiden.
 • B2B-netværk: Projektet ALDUS (netværk for bogmesser i Europa) er et internationalt netværk for de største bogmesser i verden (Frankfurt og Bologna), en række nationale messer og forlagssammenslutninger, og målet er at styrke fagligheden i en europæisk forlagsbranche i hastig forandring.
 • Læserinddragelse - SILO (Socially Inclusive Literature Operations) har til formål at gøre udenlandsk europæisk litteratur tilgængelig for alle. Organisationer fra syv lande arbejder direkte sammen med borgerne og inddrager flygtninge, hospitalspatienter, unge voksne, fængselsfanger, elever på ungdomsuddannelser og ældre om at bringe litteraturen ud i byernes yderområder, ind på hospitalerne og ud til alle andre steder, hvor der er brug for en god historie.
 • Læsning og uddannelse: Projektet READ ON (læsning til fornøjelse, dygtiggørelse og udvikling af unge) skal øge unges interesse for litteratur og tiltrække deres opmærksomhed ved at opdyrke læselysten med brug af digitale redskaber. I forbindelse med projektet, der er et partnerskab mellem seks lande, afholdes der arrangementer på skoler, festivaller for teenagere og på barer og andre uformelle mødesteder og tilbydes webløsninger, der skal give de unge et fortroligt forhold til bøger og læsning. Den hastige digitale udvikling skal ikke ses som en fjende, men som en mulighed for at udbygge de yngstes læsefærdigheder, så de kan få glæde af dem senere i deres uddannelse, arbejdsliv og privatliv.

Hvad er forventningerne til det næste Et Kreativt Europa (2021-2027)?

Europa-Kommissionen har besluttet at øge støtten til forlagsbranchen inden for rammerne af det fremtidige Et Kreativt Europa med øget finansiering til oversættelse og markedsføring af bøger og branchespecifik støtte for at styrke uddannelse, faglighed og netværk i forlagsbranchen.

EU's litteraturpris

EU's litteraturpris (EUPL) sætter fokus på kreativiteten og den rige mangfoldighed i den moderne europæiske skønlitteratur. Formålet er at fremme litteraturudgivelser i Europa og skabe større interesse for litterære værker fra andre lande.

Litteraturprisen uddeles af et konsortium under den europæiske forfattersammenslutning (European Writers' Council), Sammenslutningen af Europæiske Forlæggere og sammenslutningen af europæiske og internationale boghandlere (European and International Booksellers Federation) med støtte fra Et Kreativt Europa. Siden prisen første gang blev uddelt i 2008, er 135 nye forfattere fra 41 lande i Europa takket være prisen nået ud til nye markeder, fordi deres værker er blevet oversat til flere sprog.

Dialog og samarbejde med medlemslande og interessenter

Europa-Kommissionen er løbende i dialog med branchen og har for nylig etableret en gruppe under den åbne koordinationsmetode om flersprogethed og oversættelse, som skal komme med anbefalinger til, hvordan man kan bringe værkerne bedre ud i Europa og styrke oversættelsesbranchen.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.