Skip to main content

Culture and Creativity

Böcker och publikationer

A woman relaxing on a sofa with a book

Förlagsbranschen är en av de största kulturella näringarna i Europa, med ett totalt marknadsvärde på uppskattningsvis 36–38 miljarder euro. Böckernas hela värdekedja (t.ex. författare, bokhandlare, tryckerier och formgivare) uppskattas sysselsätta mer än en halv miljon människor enligt 2018 års rapport från European Publishers Federation. Över 500 000 titlar publiceras varje år, vilket gör den europeiska bokbranschen oerhört rik och mångsidig.

Men många europeiska böcker är inte tillgängliga för människor i Europa. Den främsta orsaken är den språkliga och geografiska uppdelningen av marknaden och dominansen för böcker som är skrivna på engelska, som motsvarar 80–90 % av alla tillgängliga översättningar i Europa. Många europeiska länders litteratur översätts alltför sällan till andra språk. Det innebär att många läsare i Europa inte har tillgång till den europeiska litteraturens rikedom och mångfald.

Bokbranschen har även lidit av en långsam digitalisering och en stadig minskning av läsandet av litterära verk.

Covid-19-krisen har ytterligare förstärkt dessa tendenser och ökat behovet av att stödja bokbranschens återhämtning och konkurrenskraft.

EU ger stöd till bokbranschen genom flera verktyg och strategier för finansiering, dialog och lagstiftning.

Stöd till bokbranschen från programmet Kreativa Europa

Huvudmålen för programmet Kreativa Europa är att öka spridningen av litteratur i Europa, diversifiera publiken för europeiska böcker och stärka förlagsbranschens konkurrenskraft.

Stöd till litterär översättning

Programmet Kreativa Europa erbjuder samfinansiering till förlag för att uppmuntra till översättning och publicering av böcker, i synnerhet från underrepresenterade språk. Det ekonomiska stödet täcker 50 % av kostnaden för översättning, men även distribution och marknadsföring till en bredare publik. De flesta marknadsföringsåtgärderna (t.ex. författarbesök, festivaler och uppläsningar) anordnas i samarbete med bokhandlare, bibliotek eller litteraturfestivaler för att främja det lokala och nationella litterära ekosystemet.

Sedan programmet startade man stött över 320 projekt av europeiska förlag och mer än 2 700 böcker från 41 olika språk från hela Europa har översatts och marknadsförts. Mångfalden av språk och genrer återspeglar till fullo språkens och den europeiska litteraturens kulturella mångfald.

Samarbete och plattform för marknadsföring av verk

Utöver stödet till litterär översättning samfinansierar programmet även flera olika samarbets- och plattformsprojekt. Följande avslutade eller pågående projekt är exempel på hur Kreativa Europa stöder bokbranschen längs böckernas hela värdekedja, från författare till läsare:

 • Talangsatsningar: Cela (Connecting Emerging Literary Artists) utbildar och för samman 30 författare, 80 översättare och 6 andra personer från bokbranschen som precis har inlett sin bana och skapar större möjligheter för mindre språk och en möjlighet att åstadkomma förändring.
 • Marknadsföring och distribution på nätet: Europe Comics är ett alleuropeiskt digitalt företag som drivs av 13 europeiska serieförlag från 8 europeiska länder. Företaget bidrar till att främja och utveckla europeiska tecknade serier och serieromaner genom att t.ex.
  • skapa en kollektiv digital katalog
  • anordna turnéer och evenemang med författare runtom i Europa och Nordamerika
  • skapa en webbplats för serieläsare och yrkesverksamma. 
 • Marknadsföring av poesi: Plattformen Versopolis skapades 2017 och har under årens lopp utvecklats till att omfatta 23 poesi- och litteraturfestivaler i Europa. Tillsammans har de marknadsfört mer än 200 poeter som skriver på 32 olika europeiska språk. De har fått över 1 800 av sina dikter publicerade på Versopolis webbplats.
 • Nätverksbyggande mellan företag: Projektet Aldus (nätverket för europeiska bokmässor) är ett internationellt nätverk för världens största bokmässor (Frankfurt och Bologna), flera nationella mässor och förlagssammanslutningar, vars slutliga mål är att ytterligare professionalisera Europas förlagsmiljö som är under snabb förändring.
 • Publikengagemang: Silo (Socially Inclusive Literature Operations) strävar efter att göra utländsk europeisk litteratur tillgänglig för alla. Organisationer från sju olika länder vänder sig direkt till allmänheten och arbetar med flyktingar, sjukhuspatienter, ungdomar, fångar, skolelever och äldre för att ta litteraturen till gatorna i städernas utkanter, till sjukhusen och till alla andra platser som kan behöva en god historia.
 • Läsning och utbildning: Projektet Read On (reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People) ska öka ungdomars intresse för litteratur och fånga deras intresse genom att väcka deras läsglädje och samtidigt ta tillvara på deras digitala färdigheter. Projektet, som består av ett partnerskap mellan sex länder, anordnar evenemang på skolor, ungdomsfestivaler, barer och informella mötesplatser och erbjuder webbaserade lösningar för att se till att ungdomar bekantar sig med böcker. Det snabbt föränderliga digitala samhället är inte en fiende, utan ett sätt att ytterligare utveckla ungdomars läsförmåga som de behöver för att lyckas med sina studier, sitt sociala liv och sitt framtida yrkesliv.

Förväntningar inför nästa omgång av programmet Kreativa Europa (2021–27)

EU-kommissionen har beslutat att stärka sitt stöd till bokbranschen inom det kommande programmet Kreativa Europa genom ökad finansieringen till översättning och marknadsföring av böcker och ett branschspecifikt stöd för att främja utbildning, professionalisering och nätverksverksamhet inom bokbranschen.

EU:s litteraturpris

EU:s litteraturpris lyfter fram den samtida europeiska skönlitteraturens kreativitet och mångfald. På så sätt främjar priset spridningen av litteratur i Europa och uppmuntrar till ett större intresse för litterära verk från andra länder.

Priset delas ut av ett konsortium som består av European Writers’ Council, Federation of European Publishers och European and International Booksellers Federation, med stöd från Kreativa Europa. Sedan den första omgången 2008 har 135 nya författare från 41 europeiska länder nått ut till nya marknader tack vare priset och deras verk har översatts till flera språk.

Dialog och samarbete med EU-länderna och berörda parter

Kommissionen för en ständig dialog med branschen och har nyligen tillsatt en grupp inom den öppna samordningsmetoden om flerspråkighet och översättning, med målet att utforma rekommendationer för att förbättra spridning av verk i Europa och stärka översättningsbranschen.

Related resources

The European Union Prize for Literature

This prize puts a spotlight on the wealth of creativity and diversity of Europe’s contemporary literature, particularly in the field of fiction. In this way, it promotes the circulation of literature within Europe and to encourages greater interest in non-national literary works.

The prize is organised by the Federation of European Publishers and the European and International Booksellers Federation, with the support of Creative Europe. Thanks to this prize and since its first edition in 2008, 135 emerging authors from 41 European countries have reached new markets as their works have been translated into several languages.

European Union Prize for Literature

Day of European Authors

The Day of European Authors is a new initiative of the European Commission to connect younger generations with book reading and to help them discover the diversity of European literature. The Day is also an opportunity to emphasise the importance of all the programmes and initiatives already running in individual EU countries to promote reading. The first edition of the Day of European Authors took place on 27 March 2023.

Day of European Authors

Dialogue and cooperation with EU member states and stakeholders

The Commission is in constant dialogue with the sector through, for instance, Open Method of Coordination (OMC) groups bringing together representatives and policymakers form EU members state and practitioners from the book value chain.

OMC report on translation and multilingualism - Translators on the cover report

The EU Expert Group on Multilingualism and Translation published its "Translators on the Cover" report in February 2022 on the role of translators for the cultural and creative sectors and the circulation of books in Europe.

The report proposes recommendations to improve translators’ working conditions and professional developments.

It also includes recommendations on how EU and member states’ public institutions can work together to stimulate the translation and the promotion of European books. The focus of the report is on literary translation, but the expert group gives also key recommendations for the audiovisual and theatre translation sectors.

Future OMC group on libraries

Libraries play a key role in Europe’s democratic, social, cultural, and educational landscape at all levels. The recently adopted EU Work plan for culture 2023-26 endorsed by the culture ministers provides for the establishment of a new OMC group on public libraries to be launched in 2024.

The group will explore the future of public libraries and in particular how to strengthen the multiple roles of libraries as gateways to and transmitters of cultural works, skills and European values.